Archiwum z dnia czerwiec 7th, 2022

W czym pomaga Państwowa Inspekcja Pracy?

Jeśli masz problem z tym, jak traktuje Cię pracodawca, możesz podjąć pewne kroki, aby rozwiązać tę sytuację.

Zdarzają się sytuacje, w których pracodawca nie zachowuje się w sposób uporządkowany wobec osób zatrudnionych. Niepłacenie za nadgodziny, zawarcie niewłaściwej umowy, niewywiązywanie się z umowy czy opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia to tylko niektóre przykłady zachowań nieuczciwych pracodawców. Na szczęście jest na to rozwiązanie – należy zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące przestrzegania prawa przez pracodawcę, możesz skontaktować się z Państwową Inspekcją Pracy w celu uzyskania bezpłatnej porady prawnej. Można to zrobić zarówno telefonicznie, jak i za pomocą formularza na stronie internetowej (www.pip.gov.pl). Można również udać się osobiście do oddziału Inspekcji Pracy i poprosić o poradę.

Państwowa Inspekcja Pracy porady prawne zajmuje się szerokim zakresem zagadnień. Głównym zadaniem Państwowych Inspektorów Pracy jest zapewnienie przestrzegania prawa pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wiąże się to również z kontrolą przestrzegania przepisów BHP w zakładach pracy i przedsiębiorstwach, a także przestrzegania przez poszczególnych pracodawców ich własnych przepisów wewnętrznych. Oprócz prowadzenia dochodzeń w sprawach dotyczących naruszeń prawa pracy przez samych pracodawców lub ich przedstawicieli (pracowników), zajmują się oni również sprawami, w których pracownicy złożyli na nich skargi (np. z powodu niewypłacenia im wynagrodzenia).

Jeśli podejrzewasz, że Twój pracodawca łamie prawo, możesz złożyć zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorat ma 30 dni na zbadanie Twojego wniosku. Jeśli czas ten zostanie przedłużony ponad 30 dni, zostanie wysłane pismo z informacją o przedłużeniu terminu i wyjaśnieniem, dlaczego było ono konieczne. Powiadomienie to jest podstawą do przeprowadzenia kontroli w danym miejscu pracy. Jeśli w trakcie kontroli zostaną wykryte nieprawidłowości, pracodawca będzie musiał zastosować się do zaleceń inspektora, np. wypłacić zaległe wynagrodzenie.