Archiwum z dnia czerwiec 13th, 2022

Tysiące obywatelów Ukrainy pracujących na Pomorzu

Liczba cudzoziemców mieszkających w Polsce od lat systematycznie wzrasta, zwłaszcza od momentu przystąpienia Polski do UE w 2004 roku. Wzrost ten jest najbardziej widoczny w miastach i ośrodkach przemysłowych o wysokim poziomie bezrobocia i niskich płacach, gdzie Polacy wyjeżdżają do atrakcyjniejszych miejsc pracy za granicą. Napływ imigrantów z innych krajów UE dotrzymuje kroku temu trendowi: przyciągają ich wyższe płace oraz lepsza ochrona socjalna niż ta, której mogą oczekiwać w kraju.

Według najnowszych danych ZUS, w Pomorskiem jest 28,2 tys. cudzoziemców z umową o pracę, co oznacza wzrost o 1,4 tys. w porównaniu z końcem grudnia ubiegłego roku. Oznacza to, że prawie połowa wszystkich cudzoziemców pracujących w Pomorskiem ma podpisane najkorzystniejsze dla siebie umowy.

Ponadto przybyło też cudzoziemców prowadzących własną działalność gospodarczą: na koniec grudnia 2021 roku było ich 1448, a na koniec marca 2022 roku – 1524. Pozostała część cudzoziemców w Pomorskiem jest zatrudniona na innych typach umów, np. umowach zlecenia.

W pierwszym kwartale 2022 roku ZUS zgłosił do ubezpieczenia społecznego w Gdańsku i Słupsku ponad 42,5 tys. cudzoziemców. Jest to wzrost o 2,5 tys. w porównaniu do grudnia 2021 r. W drugiej grupie jest prawie 5 tys. obywateli Białorusi. Pierwszą piątkę zamykają posiadacze paszportów: Gruzja (1524), Rosja (1203) i Mołdawia (1072).

Województwo pomorskie wybrali pracownicy pochodzący z ponad stu krajów, w tym osoby z krajów bardziej odległych. Wśród ubezpieczonych w pomorskich oddziałach ZUS znalazło się 3 obywateli Boliwii, Dominikany, Ghany, Hondurasu, Islandii, Libii, Malezji i Sudanu.

Rzeczywista liczba obcokrajowców pracujących w naszym województwie może być wyższa, ponieważ część z nich nie jest ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wynika to z pracy w szarej strefie, zatrudnienia na umowach nieskładkowych lub podlegania ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Informacje o liczbie cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców można co miesiąc znaleźć na stronie internetowej ZUS. Natomiast ZUS infolinia, pomaga cudzoziemcom, w rozwiązywaniu bieżących spraw związanych z pracą.

Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wykluczone na mocy umowy między Polską a krajem pochodzenia pracownika, cudzoziemiec zatrudniony w Polsce przez polskiego pracodawcę podlega ubezpieczeniu społecznemu w tym kraju.