Archiwum z dnia czerwiec 29th, 2022

ZUS kontroluje co robimy na zwolnieniu lekarskim

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) musi systematycznie sprawdzać zarówno prawidłowość przyznawania czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich.

W przypadku pierwszego rodzaju kontroli lekarze orzecznicy ZUS sprawdzają, czy osoba korzystająca ze zwolnienia lekarskiego jest nadal chora i tym samym niezdolna do pracy, a w przypadku drugiego rodzaju kontroli pracownicy ZUS Białystok sprawdzają, czy dana osoba wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego celem, a nie np. wykonuje pracę.

Istnieją dwa rodzaje zwolnień lekarskich: krótkoterminowe i długoterminowe. Krótkoterminowe zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane z przyczyn medycznych i trwa 7 dni kalendarzowych (lub 14 dni kalendarzowych, jeśli jesteś w szczególnym przypadku). Długoterminowe zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane z przyczyn niemedycznych i trwa do 104 tygodni.

W czasie choroby możesz wykorzystać krótkoterminowe zwolnienie lekarskie, niezależnie od tego, co orzeknie lekarz. W czasie przebywania na krótkoterminowym zwolnieniu lekarskim nie powinieneś wykonywać żadnej pracy zarobkowej ani czynności, które mogłyby utrudnić powrót do zdrowia, ale możesz wykorzystać długoterminowe zwolnienie lekarskie do wykonania tych czynności. Jeśli wykorzystasz krótkoterminowe zwolnienie lekarskie z powodów innych niż medyczne, wydział wstrzyma wypłatę świadczeń i nakaże ich zwrot, jeśli zostały już wypłacone. Tego typu kontrola może być przeprowadzona również przez pracodawców, którzy zatrudniają więcej niż 20 ubezpieczonych.

 Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy może być przeprowadzona w trybie „wyjazdowym” i „z dokumentów”. Wizyty osobiste w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają upoważnieni pracownicy, a kontrola „z dokumentów” odbywa się poprzez pozyskiwanie danych z innych źródeł. Mogą to być wiadomości od pracodawców lub innych osób postronnych, np. zawiadomienia, że pracownik zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcia, na których stoi pod palmą w tropikach, podczas gdy zgodnie z zaleceniami lekarza powinien leżeć w domu lub gdy wykonuje inną pracę (obsługuje imprezy okolicznościowe, remontuje dom). Same zdjęcia nie są podstawą do odmowy przyznania świadczeń. Pracownicy ZUS po otrzymaniu zawiadomienia o niewłaściwym wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego prowadzą postępowanie, czy przyznanie takiego prawa takiemu pracownikowi jest zgodne z prawem.