Archiwum z dnia sierpień 3rd, 2022

Do czego służy e-urząd?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oferuje wszystkim obywatelom szeroki zakres usług. Najważniejsze z nich świadczone są za pośrednictwem usługi e-urząd.  To platforma, która umożliwia załatwianie formalności w państwowych instytucjach dla ludności online. Jest to duże ułatwienie dla interesantów, ponieważ nie trzeba jeździć do instytucji w celu złożenia dokumentów. e-Urząd składa się z formularzy elektronicznych, które są odpowiednikiem formularzy papierowych dostępnych w urzędzie.

e-Urząd Skarbowy zapewnia dostęp do:

– zaświadczenia o dochodach, należnych podatków i składek ubezpieczeniowych wykazanych w PIT (ZAS-DFU);

– zaświadczenie podatnika o podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF)

– zaświadczenie o braku zaległości podatkowych lub oświadczenie o stanie zaległości podatkowej (ZAS-W).

Wniosek o poświadczenie można złożyć w e-urzędzie skarbowym, ale na przesłanie zaświadczenia drogą elektroniczną na rachunek e-urządu skarbowego wymagana jest zgoda podatnika. Zaświadczenia wydawane przez osoby korzystające z e-urzędu skarbowego są zwolnione z opłaty skarbowej. Automatyczne wydanie zaświadczenia nie wymaga zaangażowania urzędu skarbowego, a podatnik może pobrać go w postaci pliku elektronicznego. Certyfikat jest automatycznie ostemplowany pieczęcią osoby odpowiedzialnej za KAS. Jeśli jest wystawiany ręcznie przez urząd skarbowy i dostarczany na konto w e-urząd, podpisuje go osoba upoważniona przy użyciu podpisu elektronicznego.

Zaświadczenie wydane przez e-urząd skarbowy jest dokumentem elektronicznym (dokumentem), który potwierdza/zaświadcza, że dane rozliczeniowe podatnika nie uległy zmianie. Dokumenty elektroniczne wydawane przez elektroniczne biuro podatkowe mają taki sam skutek prawny jak tradycyjne dokumenty papierowe. Narzędzia służące do weryfikacji podpisów elektronicznych służą do weryfikacji ich autentyczności. Dokument ten to po prostu dokument elektroniczny dostarczany podatnikowi w e-urzędzie skarbowym. Wydruki takich zaświadczeń nie będą uznawane za dokumenty i nie będą dodatkowo podpisywane przez pracowników Urzędu Skarbowego.

Oprócz elektronicznej deklaracji podatkowej, KAS zaoferuje obywatelom i podatnikom usługę elektronicznej wymiany danych. Dzięki tej usłudze obywatele będą mogli przekazywać informacje o swoich dochodach różnym instytucjom w formie uznanej za ważną, np. bankom czy uczelniom.

Tymczasem samorządowe jednostki pomocy społecznej mogą automatycznie sprawdzać informacje o dochodach swoich klientów w usłudze elektronicznej wymiany danych, którą udostępni im KAS.