Rodzaje ubezpieczeń

 

Ubezpieczenie jest nieodłącznym elementem naszego życia. Każdy pracujący jest automatycznie ubezpieczany przez pracodawcę, a każdy właściciel samochodu ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC. Czym właściwie jest ubezpieczenie i jakie formy ubezpieczeń oferują agencje?

Ubezpieczenia w Rzeszowie

Czym jest ubezpieczenie ?

Ubezpieczenie jest obowiązkiem wypłaty odszkodowania poszkodowanemu przez ubezpieczyciela, na wypadek wystąpienia zdarzenia określonego w umowie pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczycielem. Należność jest wypłacana ze składek, które klienci wpłacają podczas trwania umowy. 

Formy ubezpieczeń

Niektóre z oferowanych ubezpieczeń:

 • Ubezpieczenie komunikacyjne:
  • AUTOCASCO – dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od zdarzeń losowych np. uszkodzenia, kradzieży.
  • OC – jest obowiązkowym ubezpieczeniem za wyrządzone osobom trzecim szkody podczas ruchu na drodze.
 • Ubezpieczenie na życie:
  • Zdrowotne – osobie ubezpieczonej przysługują darmowe świadczenia zdrowotne. W Polsce ubezpieczenie to jest obowiązkowe.
  • Na życie – wypłacenie kwoty zawartej w umowie rodzinie poszkodowanego na wypadek śmierci ubezpieczonego.
 • Ubezpieczenie na podróże
  • Ubezpieczenie kosztów leczenia – zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą.
  • Ubezpieczenie bagażu – zapewnia wypłatę świadczenia za kradzież bagażu w czasie podróży.
 • Ubezpieczenie na dom:
  • Ubezpieczenie przed włamaniem – świadczenie jest wypłacane na wypadek włamania do nieruchomości. 
  • Ubezpieczenie nieruchomości od klęsk żywiołowych – zapewnia wypłatę świadczeń na wypadek zniszczenia budynku przez katastrofy żywiołowe.

 

Czy warto się ubezpieczyć ?


Niektóre ubezpieczenia są obowiązkowe, inne nie, dlatego niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, jak są przydatne. Gdyby nie ubezpieczenie zdrowotne każda wizyta u lekarza czy dentysty kosztowałaby nas duże pieniądze. Dzięki ubezpieczeniom nie musimy się martwić takimi jednorazowymi wydatkami, ponieważ będziemy mogli skorzystać z takich usług bezpłatnie (jedynym wydatkiem są składki).

Ubezpieczenia

Profesjonalne ubezpieczalnie

Rynek jest przepełniony ubezpieczalniami, oferującymi różne ubezpieczenia. Jedną z najlepszych firm zlokalizowanych w Rzeszowie jest firma „Carlo Ubezpieczenia”. Oferuje ona nie tylko wyżej wymienione formy ubezpieczeń, ale również ubezpieczenie NNW,  majątku firmy, dla rolników oraz zawodowe. Carlo współpracuje z 20 towarzystwami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu zapewnia szeroką ofertę. Oprócz Rzeszowa oferuje ubezpieczenia w Krośnie, Mielcu, Przemyślu, ale i na terenie całego Podkarpacia.

Komentowanie wyczone.