Koszykówka

W dniach 16 – 18. września br. w Spale odbyła się konferencja Sędziów i
Komisarzy Polskiego Związku Koszykówki. W trakcie tej konferencji dokonano wyboru Komisarzy Lig Zawodowych na sezon 2011/2012. Wśród 21 osób mianowanych do pełnienia tej funkcji (na 120 kandydatów), znalazł się przedstawiciel Podkarpacia Zbigniew Błażkowski z Przemyśla.
Jest to wielka nobilitacja w środowisku sędziów koszykówki oraz wyróżnienie dla Podkarpackiego Związku Koszykówki i całego środowiska sportowego na Podkarpaciu.
Podkreślić trzeba, że Pan Zbigniew Błażkowski pełni funkcję Wiceprezesa Podkarpackiej Federacji Sportu.

Gratulujemy.
ZB

Komentowanie wyczone.