Archiwum z dnia lipiec 4th, 2022

Rodzaje umów z obcokrajowcem

Sposób rozliczania dochodów uzyskiwanych przez cudzoziemców zależy od tego, czy osoba taka ma status polskiego rezydenta, czyli m.in. ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy może jest rezydentem kraju pochodzenia i jest nierezydentem w Polsce.

Cudzoziemiec będzie miał status polskiego rezydenta, jeśli spełniony zostanie któryś z warunków:

-posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ośrodek interesów osobistych lub gospodarczych,

-przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 11 kwietnia, że rezydencję podatkową obywateli Ukrainy ustala się na podstawie oświadczeń. Informacja podatkowa, świadczy swoje usługi również w odniesieniu do obcokrajowców.

Podatnik (obywatel Ukrainy) może potwierdzić przeniesienie na terytorium Polski swojego centrum interesów osobistych lub gospodarczych (swojego centrum interesów życiowych) poprzez złożenie oświadczenia.

Składając takie oświadczenie pracodawcy lub innemu płatnikowi, podatnik będzie uważany za polskiego rezydenta podatkowego od pierwszego dnia, w którym pojawi się w Polsce.

Płatnik nie jest zobowiązany do badania prawdziwości tego oświadczenia, chyba że z posiadanych przez niego informacji i dokumentów wynikają ustalenia przeciwne.

Cudzoziemiec będący podatnikiem polskiej rezydencji podatkowej podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że jest on traktowany dla celów podatkowych tak samo jak każdy inny obywatel polski, z którym rozliczane są umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Oznacza to, że podlega on obowiązkowi podatkowemu od wszystkich swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródła przychodów.

O statusie polskiego rezydenta decyduje z kolei miejsce zamieszkania i/lub pobytu w Polsce. Jeśli cudzoziemiec posiada taki status, podlega obowiązkowi podatkowemu od wszystkich dochodów uzyskanych w dowolnym miejscu na świecie. W tym przypadku mówimy o nieograniczonym obowiązku podatkowym. W tej sytuacji umowa zlecenia, umowa o dzieło będzie opodatkowana według zryczałtowanej stawki 20% (art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT) lub zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie opodatkowana w kraju zleceniobiorcy i nie będzie od niej naliczany i pobierany podatek w Polsce.

W Polsce zawsze podlegają opodatkowaniu następujące dochody:

-praca wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, umowy o dzieło oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

-działalność wykonywana osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

-działalność gospodarcza prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.