Detektyw – pomoc w walce z nieuczciwą konkurencją

Nieuczciwą konkurencją nazywane jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza ono interes innego klienta lub przedsiębiorcy. Ustawodawca podaje przykłady niektórych działań przedsiębiorcy, które stanowią przejawy nieuczciwej konkurencji. Co jest istotne, katalog takich czynów nie ma charakteru zamkniętego. Może nim być każde działanie przedsiębiorcy, o ile spełnia ono przesłanki określone w ustępie 1 ustawy. 

Prywatny detektyw w Rzeszowie

Dochodzenie swoich praw przed sądem


Walka z nieuczciwą konkurencją zwykle toczy się na drodze sądowej. Jest to spowodowane faktem, że działanie nieuczciwej konkurencji w wielu przypadkach jest aktem nieprzestrzegania prawa. Warto dodać, że w dużej liczbie przypadków jedynie postanowienia sądu są w stanie skutecznie zapobiec nielegalnemu działaniu firmy konkurencyjnej. Przedsiębiorca, którego interesy zostały zagrożone lub naruszone czynem nieuczciwej konkurencji, może stosując się do treści art. 18 ust. 1 ustawy żądać:

  • zaniechania niedozwolonych działań,
  • usunięcia skutków niedozwolonych działań,
  • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
  • naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych,
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
  • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego — jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

W sytuacji, gdy spotykamy się z nieuczciwą konkurencją, musimy przedstawić dowody szkodliwych działań, jakie są podejmowane na naszą niekorzyść. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie samodzielnie zebrać takie dowody i w takim wypadku warto poszukać pomocy. 

Profesjonalna agencja detektywistyczna

Jak obronić się przed taką konkurencją?

W takiej sytuacji, zamiast działać na własną rękę, należy zgłosić się do kompetentnego biura detektywistycznego. Przeprowadzenie wywiadu gospodarczego to skuteczne zabezpieczenie przed współpracą z nierzetelnymi lub nieuczciwymi kontrahentami. Za pomocą odpowiednich narzędzi detektywistycznych można dyskretnie sprawdzić wiarygodność kontrahenta lub partnera w interesach. Dzięki uzyskanym konkretnym informacjom bez obaw można nawiązać bądź kontynuować przedsięwzięcia handlowe. Aby podjąć najlepszą decyzję dla firmy, potrzebne są sprawdzone, rzetelne informacje, które zapewni dobrze przeprowadzony wywiad gospodarczy.

 Profesjonalne Biuro Detektywistyczne pomoże ustalić, czy działania konkurencji są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażają interesom firmy. Agencja prowadzi także identyfikacje firm lub osób, które są odpowiedzialne za naruszenie zasad uczciwej konkurencji, a także dotarcie do niezbędnych informacji i dowodów, które pozwolą na dochodzenie swoich praw w sądzie. Jako dowody w postępowaniu sąd dopuści każdą informację istotną dla sprawy, która została zdobyta bez naruszenia przepisów obowiązującego prawa. W ramach usług detektywistycznych prywatny detektyw zbiera m.in. zdjęcia i filmy oraz tworzy raporty. Mogą być one wykorzystane w procesie jako dowód na potwierdzenie postawionej przez stronę procesową tezy. Jeżeli podejrzewasz, że możesz mieć do czynienia z konkurencją, która nielegalnie próbuje zniszczyć twoją firmę zgłoś się po pomoc już dziś, a agencja detektywistyczna rozwiąże twoje problemy.

Komentowanie wyczone.