Archiwum z dnia czerwiec 20th, 2022

Jak wygląda kontrola PIP?

Każda firma zatrudniająca pracowników musi liczyć się z tym, że do jej drzwi mogą zapukać inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Najbardziej interesować ich będzie przestrzeganie prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inspektor nie uprzedzi Cię o swojej wizycie – przyjdzie bez uprzedzenia i może to zrobić o każdej porze dnia i nocy. Najbardziej interesuje go przestrzeganie prawa pracy – czyli przepisów dotyczących np. wynagrodzenia za pracę, urlopów, zatrudniania nieletnich, cudzoziemców, osób niepełnosprawnych dlatego tez istnieje inspekcja pracy porady prawne.

Oprócz kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, inspektorzy PIP kontrolują również przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa we wszystkich zakładach pracy. Sprawdzają, czy w zakładach pracy nie występują zagrożenia pożarowe lub inne niebezpieczeństwa mogące stanowić zagrożenie dla pracowników lub osób trzecich; kontrolują zakłady pracy pod kątem spełniania nowoczesnych standardów w zakresie zabezpieczeń przed wypadkami z udziałem maszyn; kontrolują zakłady pracy produkujące substancje niebezpieczne; upewniają się, że biura są dobrze oświetlone i wentylowane; upewniają się, że nie występują w nich zagrożenia związane z polami elektromagnetycznymi; sprawdzają, czy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu; sprawdzają, czy pracodawcy prowadzą rzetelne statystyki wypadków.

Wejście inspektorów PIP do Twojej firmy nie oznacza, że nie przysługują Ci już żadne prawa. Przede wszystkim powinieneś sprawdzić, czy urzędnicy mają prawo przeprowadzać kontrole w Twojej firmie. Możesz więc poprosić o stosowne upoważnienie. Z kolei jeśli nie zgadzasz się z ich działaniami lub uważasz, że poważnie zakłócają one prawidłowe funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa, możesz złożyć skargę na pracę inspektorów, a także pisemny sprzeciw do organu przeprowadzającego kontrolę, jeśli inspektor narusza przepisy.

Dotyczy to np. sytuacji, gdy inspektor nie okazał legitymacji służbowej lub upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, nie poinformował osoby kontrolowanej o jej prawach i obowiązkach, naruszył prawa osoby kontrolowanej, przeprowadzając kontrolę poza zakresem lub czasem określonym w upoważnieniu, przeprowadził kontrolę PIP u pracodawcy, u którego w tym samym czasie przeprowadzana była inna, podobna kontrola.