Archiwum z dnia czerwiec, 2022

ZUS kontroluje co robimy na zwolnieniu lekarskim

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) musi systematycznie sprawdzać zarówno prawidłowość przyznawania czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich.

W przypadku pierwszego rodzaju kontroli lekarze orzecznicy ZUS sprawdzają, czy osoba korzystająca ze zwolnienia lekarskiego jest nadal chora i tym samym niezdolna do pracy, a w przypadku drugiego rodzaju kontroli pracownicy ZUS Białystok sprawdzają, czy dana osoba wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego celem, a nie np. wykonuje pracę.

Istnieją dwa rodzaje zwolnień lekarskich: krótkoterminowe i długoterminowe. Krótkoterminowe zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane z przyczyn medycznych i trwa 7 dni kalendarzowych (lub 14 dni kalendarzowych, jeśli jesteś w szczególnym przypadku). Długoterminowe zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane z przyczyn niemedycznych i trwa do 104 tygodni.

W czasie choroby możesz wykorzystać krótkoterminowe zwolnienie lekarskie, niezależnie od tego, co orzeknie lekarz. W czasie przebywania na krótkoterminowym zwolnieniu lekarskim nie powinieneś wykonywać żadnej pracy zarobkowej ani czynności, które mogłyby utrudnić powrót do zdrowia, ale możesz wykorzystać długoterminowe zwolnienie lekarskie do wykonania tych czynności. Jeśli wykorzystasz krótkoterminowe zwolnienie lekarskie z powodów innych niż medyczne, wydział wstrzyma wypłatę świadczeń i nakaże ich zwrot, jeśli zostały już wypłacone. Tego typu kontrola może być przeprowadzona również przez pracodawców, którzy zatrudniają więcej niż 20 ubezpieczonych.

 Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy może być przeprowadzona w trybie „wyjazdowym” i „z dokumentów”. Wizyty osobiste w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają upoważnieni pracownicy, a kontrola „z dokumentów” odbywa się poprzez pozyskiwanie danych z innych źródeł. Mogą to być wiadomości od pracodawców lub innych osób postronnych, np. zawiadomienia, że pracownik zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcia, na których stoi pod palmą w tropikach, podczas gdy zgodnie z zaleceniami lekarza powinien leżeć w domu lub gdy wykonuje inną pracę (obsługuje imprezy okolicznościowe, remontuje dom). Same zdjęcia nie są podstawą do odmowy przyznania świadczeń. Pracownicy ZUS po otrzymaniu zawiadomienia o niewłaściwym wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego prowadzą postępowanie, czy przyznanie takiego prawa takiemu pracownikowi jest zgodne z prawem.

 

W składkach ZUS nastąpią zmiany

Zmiany, jakie wprowadza pomysł wdrożenia jednolitego rachunku składkowego, są czymś więcej niż tylko kosmetyką. Dlatego, aby ułatwić przedsiębiorcom oswojenie się z nimi, poradnik „Co czeka firmy w 2022 roku? – Zmiany w ZUS”.

W nim znajdzie się, co się zmieni i jak wpłynie to na firmę. Przewodnik podzielony na sekcje: 1. Czym jest jednolity rachunek składkowy? 2. Jak to wpłynie na przedsiębiorców? 3. Co zrobić jako przedsiębiorca? 4. Jak ZUS telefon może mi pomóc?

W 2022 r. w sektorze opieki zdrowotnej zajdą spore zmiany.

Przewiduje się, że składki NFZ wzrosną nawet o 20%, w zależności od regionu i rodzaju prowadzonej działalności. Rosnące koszty zatrudniania pracowników w wysokim tempie oraz podwyżki składek będą dodatkowo ograniczać możliwości działania przedsiębiorców.

Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnych możliwości dla przedsiębiorców, ale raczej, że trzeba być bardziej ostrożnym w wydawaniu pieniędzy. Ponadto uwagę można zwrócić na przewidywany wzrost składek NFZ, w jaki sposób są one obliczane. I wreszcie najbardziej reklamowana zmiana, która ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej – to zmniejszenie liczby przelewów.

Bieżący rok przyniesie szereg zmian w branży ubezpieczeniowej w ramach NFZ. Główne z nich są następujące:

1. Wzrost składek ubezpieczeniowych spowoduje wzrost kosztów zatrudniania pracowników lub outsourcingu prac. Oznacza to, że firmy będą musiały albo płacić więcej pieniędzy, albo ograniczyć liczbę zatrudnianych pracowników, co nie jest dobrą wiadomością dla przedsiębiorców.

2. Opłaty transferowe spadną o 30%, co ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej i zwiększy jej opłacalność. Należy zauważyć, że obniżka ta dotyczy tylko przelewów dokonywanych między firmami o różnych kodach podatkowych (np. CNPJ, CPF e IRPJ).

3. Wreszcie, nastąpi wzrost składek NFZ dla małych i średnich przedsiębiorstw (do 30%).

Super Sprzedawca to specjalny program dla najlepiej sprzedających na Allegro. Jeśli spełniasz nasze kryteria, możesz do niego przystąpić i wiele zyskać! Twoi klienci będą widzieć znak Super Sprzedawcy przy wszystkich Twoich ofertach, a Ty dzięki naszemu programowi monetowemu będziesz mógł zwiększyć swoją sprzedaż. Twoi klienci chętniej wybiorą Twoje oferty niż oferty zwykłych sprzedawców, a my zaprosimy Cię do udziału w ekskluzywnych szkoleniach. Zapewnimy Ci priorytetowe wsparcie, abyś zawsze mógł się z nami skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Twoje oferty będą się również pojawiać wyżej w sortowaniu według trafności wyników wyszukiwania!

Super Sprzedawcy są ważną częścią ekosystemu Allegro infolinia Potrafią oni szybko i dokładnie realizować zamówienia, co sprawia, że są szczególnie cenni dla klientów.

Z naszych własnych badań wynika, że status Super Sprzedawcy zwiększa satysfakcję i lojalność klientów średnio o 18%.

Super Sprzedawcy otrzymują również za swoją pracę wirtualne monety, które mogą wykorzystać do dokonywania zakupów u innych sprzedawców. W ten sposób tworzy się samonapędzający się cykl: lepsza obsługa prowadzi do większej sprzedaży i większej ilości wirtualnych monet, które z kolei mogą być wykorzystane do dokonania większej ilości zakupów u innych sprzedawców.

Super Sprzedawca to status, który można uzyskać, spełniając następujące wymagania:

– Przynajmniej jedna oferta w ciągu 30 dni przed przystąpieniem do programu.

– Zrealizowane zamówienia: co najmniej 20 zamówień w ciągu 30 dni. Zobacz, jak je liczymy.

– Liczba recenzji w ciągu ostatnich 12 miesięcy: minimum 100 recenzji.

– Zadowolenie kupujących, tj. średnia wszystkich ocen graficznych (gwiazdek) z ostatnich 30 dni: minimum 4,950. Przy obliczaniu średniej zaokrąglamy do 3 miejsc po przecinku. Sprawdź szczegóły.

– Realizacja numerów przesyłek w zadeklarowanym w ofertach terminie do minimum 80% transakcji z ostatnich 30 dni.

Status Super Sprzedawcy przyznawany jest sprzedawcom, którzy spełniają warunki przystąpienia do programu. Możesz sprawdzić, czy kwalifikujesz się do programu, przechodząc do zakładki Super Sprzedawca na swoim koncie i klikając przycisk „Zostań Super Sprzedawcą”. Jeśli się zakwalifikujesz, w ciągu 21 dni zweryfikujemy Twoje zgłoszenie i przyznamy Ci znak Super Sprzedawcy.

Jeśli spełnisz warunki kolejnych kwalifikacji, status ten zostanie automatycznie przedłużony.

Jak wygląda kontrola PIP?

Każda firma zatrudniająca pracowników musi liczyć się z tym, że do jej drzwi mogą zapukać inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Najbardziej interesować ich będzie przestrzeganie prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inspektor nie uprzedzi Cię o swojej wizycie – przyjdzie bez uprzedzenia i może to zrobić o każdej porze dnia i nocy. Najbardziej interesuje go przestrzeganie prawa pracy – czyli przepisów dotyczących np. wynagrodzenia za pracę, urlopów, zatrudniania nieletnich, cudzoziemców, osób niepełnosprawnych dlatego tez istnieje inspekcja pracy porady prawne.

Oprócz kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, inspektorzy PIP kontrolują również przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa we wszystkich zakładach pracy. Sprawdzają, czy w zakładach pracy nie występują zagrożenia pożarowe lub inne niebezpieczeństwa mogące stanowić zagrożenie dla pracowników lub osób trzecich; kontrolują zakłady pracy pod kątem spełniania nowoczesnych standardów w zakresie zabezpieczeń przed wypadkami z udziałem maszyn; kontrolują zakłady pracy produkujące substancje niebezpieczne; upewniają się, że biura są dobrze oświetlone i wentylowane; upewniają się, że nie występują w nich zagrożenia związane z polami elektromagnetycznymi; sprawdzają, czy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu; sprawdzają, czy pracodawcy prowadzą rzetelne statystyki wypadków.

Wejście inspektorów PIP do Twojej firmy nie oznacza, że nie przysługują Ci już żadne prawa. Przede wszystkim powinieneś sprawdzić, czy urzędnicy mają prawo przeprowadzać kontrole w Twojej firmie. Możesz więc poprosić o stosowne upoważnienie. Z kolei jeśli nie zgadzasz się z ich działaniami lub uważasz, że poważnie zakłócają one prawidłowe funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa, możesz złożyć skargę na pracę inspektorów, a także pisemny sprzeciw do organu przeprowadzającego kontrolę, jeśli inspektor narusza przepisy.

Dotyczy to np. sytuacji, gdy inspektor nie okazał legitymacji służbowej lub upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, nie poinformował osoby kontrolowanej o jej prawach i obowiązkach, naruszył prawa osoby kontrolowanej, przeprowadzając kontrolę poza zakresem lub czasem określonym w upoważnieniu, przeprowadził kontrolę PIP u pracodawcy, u którego w tym samym czasie przeprowadzana była inna, podobna kontrola.

Tysiące obywatelów Ukrainy pracujących na Pomorzu

Liczba cudzoziemców mieszkających w Polsce od lat systematycznie wzrasta, zwłaszcza od momentu przystąpienia Polski do UE w 2004 roku. Wzrost ten jest najbardziej widoczny w miastach i ośrodkach przemysłowych o wysokim poziomie bezrobocia i niskich płacach, gdzie Polacy wyjeżdżają do atrakcyjniejszych miejsc pracy za granicą. Napływ imigrantów z innych krajów UE dotrzymuje kroku temu trendowi: przyciągają ich wyższe płace oraz lepsza ochrona socjalna niż ta, której mogą oczekiwać w kraju.

Według najnowszych danych ZUS, w Pomorskiem jest 28,2 tys. cudzoziemców z umową o pracę, co oznacza wzrost o 1,4 tys. w porównaniu z końcem grudnia ubiegłego roku. Oznacza to, że prawie połowa wszystkich cudzoziemców pracujących w Pomorskiem ma podpisane najkorzystniejsze dla siebie umowy.

Ponadto przybyło też cudzoziemców prowadzących własną działalność gospodarczą: na koniec grudnia 2021 roku było ich 1448, a na koniec marca 2022 roku – 1524. Pozostała część cudzoziemców w Pomorskiem jest zatrudniona na innych typach umów, np. umowach zlecenia.

W pierwszym kwartale 2022 roku ZUS zgłosił do ubezpieczenia społecznego w Gdańsku i Słupsku ponad 42,5 tys. cudzoziemców. Jest to wzrost o 2,5 tys. w porównaniu do grudnia 2021 r. W drugiej grupie jest prawie 5 tys. obywateli Białorusi. Pierwszą piątkę zamykają posiadacze paszportów: Gruzja (1524), Rosja (1203) i Mołdawia (1072).

Województwo pomorskie wybrali pracownicy pochodzący z ponad stu krajów, w tym osoby z krajów bardziej odległych. Wśród ubezpieczonych w pomorskich oddziałach ZUS znalazło się 3 obywateli Boliwii, Dominikany, Ghany, Hondurasu, Islandii, Libii, Malezji i Sudanu.

Rzeczywista liczba obcokrajowców pracujących w naszym województwie może być wyższa, ponieważ część z nich nie jest ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wynika to z pracy w szarej strefie, zatrudnienia na umowach nieskładkowych lub podlegania ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Informacje o liczbie cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców można co miesiąc znaleźć na stronie internetowej ZUS. Natomiast ZUS infolinia, pomaga cudzoziemcom, w rozwiązywaniu bieżących spraw związanych z pracą.

Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wykluczone na mocy umowy między Polską a krajem pochodzenia pracownika, cudzoziemiec zatrudniony w Polsce przez polskiego pracodawcę podlega ubezpieczeniu społecznemu w tym kraju.

W czym pomaga Państwowa Inspekcja Pracy?

Jeśli masz problem z tym, jak traktuje Cię pracodawca, możesz podjąć pewne kroki, aby rozwiązać tę sytuację.

Zdarzają się sytuacje, w których pracodawca nie zachowuje się w sposób uporządkowany wobec osób zatrudnionych. Niepłacenie za nadgodziny, zawarcie niewłaściwej umowy, niewywiązywanie się z umowy czy opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia to tylko niektóre przykłady zachowań nieuczciwych pracodawców. Na szczęście jest na to rozwiązanie – należy zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące przestrzegania prawa przez pracodawcę, możesz skontaktować się z Państwową Inspekcją Pracy w celu uzyskania bezpłatnej porady prawnej. Można to zrobić zarówno telefonicznie, jak i za pomocą formularza na stronie internetowej (www.pip.gov.pl). Można również udać się osobiście do oddziału Inspekcji Pracy i poprosić o poradę.

Państwowa Inspekcja Pracy porady prawne zajmuje się szerokim zakresem zagadnień. Głównym zadaniem Państwowych Inspektorów Pracy jest zapewnienie przestrzegania prawa pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wiąże się to również z kontrolą przestrzegania przepisów BHP w zakładach pracy i przedsiębiorstwach, a także przestrzegania przez poszczególnych pracodawców ich własnych przepisów wewnętrznych. Oprócz prowadzenia dochodzeń w sprawach dotyczących naruszeń prawa pracy przez samych pracodawców lub ich przedstawicieli (pracowników), zajmują się oni również sprawami, w których pracownicy złożyli na nich skargi (np. z powodu niewypłacenia im wynagrodzenia).

Jeśli podejrzewasz, że Twój pracodawca łamie prawo, możesz złożyć zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorat ma 30 dni na zbadanie Twojego wniosku. Jeśli czas ten zostanie przedłużony ponad 30 dni, zostanie wysłane pismo z informacją o przedłużeniu terminu i wyjaśnieniem, dlaczego było ono konieczne. Powiadomienie to jest podstawą do przeprowadzenia kontroli w danym miejscu pracy. Jeśli w trakcie kontroli zostaną wykryte nieprawidłowości, pracodawca będzie musiał zastosować się do zaleceń inspektora, np. wypłacić zaległe wynagrodzenie.

 

ZUS podjął ostatnio kroki w celu naprawienia błędu, cofając prawo do renty powypadkowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo skorygować błąd w przyznaniu renty powypadkowej, nawet jeśli wynika on z pomyłki organu, który następnie ją przyznał – orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.  

Sąd Apelacyjny w Katowicach orzekł, że prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy nie przysługuje ubezpieczonemu, ponieważ uraz nogi nie spowodował choroby onkologicznej.

Sprawa dotyczyła ubezpieczonego, który w wyniku wypadku przy pracy doznał urazu nogi. Organ przyznał mu rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą onkologiczną na podstawie opinii lekarza specjalisty, który stwierdził u niego nowotwór.

W dniu 21 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił powództwo mężczyzny, który ubiegał się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy.

Mężczyzna, Robert W., był pracownikiem poczty, który w czasie pracy skręcił staw skokowy i uszkodził ścięgno Achillesa. W grudniu 2012 r. ZUS przyznał mu rentę, stwierdzając, że jest on całkowicie niezdolny do pracy. Jednak w wyniku weryfikacji dokonanej oceny stanu zdrowia sprawa została skierowana do komisji lekarskiej ZUS, która w orzeczeniu z 18 grudnia 2017 r. stwierdziła, że Robert W. jest całkowicie niezdolny do pracy, ale bez związku z wypadkiem przy pracy, który miał miejsce w czerwcu 2011 r. Biegły ortopeda stwierdził, że nie ma związku między urazem Roberta a późniejszym guzem onkologicznym na nodze.

W niedawno rozpatrywanej sprawie sąd pierwszej instancji uznał, że mężczyzna nie jest całkowicie niezdolny do pracy. Guz na udzie był chorobą samoistną, a on sam nie był całkowicie niezdolny do pracy.

Lekarze onkolodzy, chirurg i ortopeda uznali, że nie jest on całkowicie niezdolny do pracy.

Powód złożył apelację od wyroku sądu niższej instancji, w której domagał się jego uchylenia. Zarzucił sądowi niższej instancji przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów poprzez przyjęcie, że nie istnieje związek przyczynowy pomiędzy jego urazem a czynnościami związanymi z pracą. Ponadto zarzucił naruszenie prawa materialnego poprzez przyjęcie, że nie istniał związek przyczynowy pomiędzy jego urazem a czynnościami związanymi z pracą.

Sąd Okręgowy prawidłowo przeprowadził postępowanie dowodowe, przeanalizował zebrany materiał dowodowy bez naruszenia zasady swobodnej oceny i trafnie uznał, że ubezpieczony nie spełnia przesłanek uprawniających go do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy.

Decyzja lekarza orzecznika ZUS o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy była niezgodna ze stanem faktycznym lub zasadami orzekania o niezdolności do pracy w ramach nadzoru sprawowanego przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stanowiło to zatem błąd w rozumieniu art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy emerytalnej.

Jeśli masz podobną sprawę, telefon ZUS służy pomocą. Konsultanci fachowo i zgodnie ze aktualnym stanem prawnym odpowiadają na pytania.

W przedmiotowej sprawie organ rentowy jest uprawniony do sprostowania błędu polegającego na przyznaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które okazało się niezgodne ze stanem faktycznym lub zasadami orzekania o niezdolności do pracy pod nadzorem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podstawę prawną do wydania nowej decyzji w tej sprawie stanowi art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy emerytalnej.

Należy jednak zauważyć, że stwierdzenie organu rentowego oznacza, że ponowne ustalenie prawa wynikającego z decyzji ostatecznej jest dopuszczalne w ciągu trzech lat od daty wydania wadliwej decyzji (art. 114 ust. 1e pkt 3 ustawy emerytalnej). W przedmiotowej sprawie ostatnia decyzja przyznająca rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy została wydana w dniu 5 stycznia 2017 r.; zatem kwestią sporną nie jest to, czy ponowne ustalenie uprawnień może być przyznane, ale raczej, to kiedy musi być przyznane.

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odmowie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy. Sąd Apelacyjny uznał, że pomimo tego, iż przedmiot postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nie został wyraźnie wskazany w piśmie informującym wnioskodawcę o nowym postępowaniu, to jednak z pisma tego wynika, że przedmiotem ponownej oceny jest jego niezdolność do pracy.